STrategisk markedsføring

Finn POSISJONEN til merkevaren  din ved å bruke
BRANDR INDEX 

Brandr Index er utviklet ved å studere hundrevis av merkevarer gjennom et omfattende forskningsprosjekt. Den evaluerer styrkene til merkevaren din, og hjelper deg å omsette verdiene i merkevaren din til økt lønnsomhet. Rapporten er klar, enkel og setter deg i stand til å gjøre tiltak du kan måle.

STrategisk markedsføring

Finn POSISJONEN OG POTENSIALET til merkevaren  din ved å bruke
BRANDR INDEX 

Brandr Index er utvikle ved å studere hundrevis av merkevarer gjennom et omfattende forskningsprosjekt. Den evaluerer styrkene til merkevaren din, og hjelper deg å omsette verdiene i merkevaren din til økt lønnsomhet. Rapporten er klar, enkel og setter deg i stand til å gjøre tiltak du kan måle.

Markedsanalyse, posisjonering og styrkene i merkevaren din synliggjort i Brandr Index Report i

Markedsanalyse, posisjonering og styrkene i merkevaren din synliggjort i Brandr Index Report

Vi er et markedsanalysebedrift som gjør livet enklere for eiere, ledere og markedsførere. 

Då får tilgang til en grundig analyse av det som betyr mest for merkevaren din. 
Brandr Index hjelper deg sette prioritere relevante tiltak og sette riktige strategiske målsetninger. 

Har du spørsmål?  Kontakt en av våre merkevarekonsulenter.

Brandr index modellen forklart på 2 minutter

Brandr index modellen forklart på 2 minutter

Play Video

HVA MÅLER MERKEVAREUNDERSØKELSEN

HVA MÅLER MERKEVAREUNDERSØKELSEN

DIFFERENSIERING

Måler hvor unik merkevaren din er hos kundene. Og hvordan den differensierer fra andre merker 

SEGMENTERING

Måler hvordan merkevaren kommuniserer med de forskjellige segmentene.  Hvordan den appelerer til hvert segment  

DIFFERENSIERING

Måler hvor unik merkevaren din er hos kundene. Og hvordan den differensierer fra andre merker 

SEGMENTERING

Måler hvordan merkevaren kommuniserer med de forskjellige segmentene.  Hvordan den appelerer til hvert segment  

OPPFATNING OG OMDØMME

Måler kundeopplevelsen med merkevaren og målgruppenes oppfatning av relevante faktorer. 

SAMFUNNSANSVAR OG BÆREKRAFT

Måler merkevarens styrke som er relatert til bærekraft og samfunnsansvar.

OPPFATNING OG OMDØMME

Måler kundeopplevelsen med merkevaren og målgruppenes oppfatning av relevante faktorer. 

SAMFUNNSANSVAR OG BÆREKRAFT

Måler merkevarens styrke som er relatert til bærekraft og samfunnsansvar.

Hva måler Brandr Indexen?

Hva måler Brandr Indexen?

Med brandr Index får du en vurdering av merkevaren til på en skala fra 1til 100. Resultatene blir presentert på en oversiktlig måte og forståelig måte.

Merkevareindeksen måler i hvilken grad markedsføringsaktivitetene dine når ut til publikum. Indeksen er spesielt utviklet for å måle forbrukernes oppfatninger.

Vi har identifisert og integrert flere vanlige temaer i merkevareindeksen.
Temaene som benyttes tar hensyn til faktorer som er relevante for å veilede forbrukernes kjøpsbeslutninger.

Brandr Index er et markedsundersøkelsesverktøy som viser deg hvor du står med merkevaren din. Denne merkevaresporingsmetoden måler merkevarens posisjonering. Merker som danner sterke og positive assosiasjoner i forbrukernes hode er mer lønnsomme over tid.

De forbedrer bunnlinjen ved å leverer bedre avkastning til eierne. Det gir våre kunder et innblikk i deres merkevares styrke og kunnskap for å ta bedre strategiske beslutninger.

38

Under 40 poeng

Mislykket. Merketvaren oppnår ikke kontakt med forbrukere på en meningsfull måte. Det er på tide å evaluere den strategiske retningen. Merket kan vise styrke på enkeltområder, men det er på tide med forbedringer på de fleste av dem

59

41 til 69 poeng

Akseptabelt. I gjennomsnitt presterer merkevaren på et akseptabelt nivå og kan til og med være enestående på noen områder. Merket viser en virkelig mangel på andre området. Merket har noen sterke egenskaper, men må prestere bedre for å bygge en sterkere forbindelse med forbrukere.

87

70 points or more

God. Merket er enestående på mange områder og har dannet en unik og positiv forbindelse med sine kunder. Merket befinner seg i en optimal posisjon for å få kontakt med forbrukerne på en meningsfull og unik måte.

38

Under 40 poeng

Mislykkes. Merket oppnår ikke kontakt med forbrukere på en meningsfull måte. Det er på tide å evaluere den strategiske retningen. Merket kan vise styrke på enkeltområder, men det er på tide med forbedringer på de fleste av dem

59

41 til 69 poeng

Akseptabel. I gjennomsnitt presterer merkevaren på et akseptabelt nivå og kan til og med være enestående på noen områder. Merket viser en virkelig mangel på andre området. Merket har noen sterke egenskaper, men må prestere bedre for å bygge en sterkere forbindelse med forbrukere.

87

70 poeng eller mer

Bra. Merket er enestående på mange områder og har dannet en unik og positiv forbindelse med sine kunder. Merket befinner seg i en optimal posisjon for å få kontakt med forbrukerne på en meningsfull og unik måte.

En brukervennlig merkevarerapport som hjelper deg å benchmarke mot konkurrentene dine

Ved å tilpasse datasettene dine kan du sammenligne merkevareundersøkelsen din med andre merker, og analysere hvilke faktorer som er de viktigste for markedsføringsstrategien din.

Vi har utviklet merkevareindeksen ved å teste flere metoder for merkevareverdi og merkevareandelsanalyse. Den er basert på både akademisk merkevareteori og profesjonell merkevarebygging.

Indeksen indikerer hvordan forbrukerne dine oppfatter merkevaren din, og den er det eneste tilgjengelige verktøyet for å se hvordan posisjoneringen av merkevaren din måler seg med andre merker rundt om i verden.

Merkevareindeksen oppdager problemområder og fremhever sterke sider.

Indeksen kommer i form av en spørreundersøkelse, bestående av 30 spørsmål. Svarene indikerer forbrukerens oppfatning av merkevarens image. Resultatet er en dybderapport som er brukervennlig og enkel å følge.

En brukervennlig merkevarerapport som hjelper deg å benchmarke mot konkurrentene dine

Ved å tilpasse datasettene dine kan du sammenligne merkevareundersøkelsen din med andre merker, og analysere hvilke faktorer som er de viktigste for markedsføringsstrategien din.

Vi har utviklet merkevareindeksen ved å teste flere metoder for merkevareverdi og merkevareandelsanalyse. Den er basert på både akademisk merkevareteori og profesjonell merkevarebygging.

Indeksen indikerer hvordan forbrukerne dine oppfatter merkevaren din, og den er det eneste tilgjengelige verktøyet for å se hvordan posisjoneringen av merkevaren din måler seg med andre merker rundt om i verden.

Merkevareindeksen oppdager problemområder og fremhever sterke sider.

Indeksen kommer i form av en spørreundersøkelse, bestående av 30 spørsmål. Svarene indikerer forbrukerens oppfatning av merkevarens image. Resultatet er en dybderapport som er brukervennlig og enkel å følge.

Finn de viktigste faktorer du bør måle og forbedre gjennom merkevareanalyse

Finn de viktigste faktorer du bør mål og forbedre gjennom merkevareanalyse.

Suksessen til en bedrift avhenger av merkevaren. Bedrifter med sterke merkevarer presterer bedre. De kommuniserer og kobler til forbrukere gjennom effektive markedsføringsstrategier.

Enten du er eier,, leder eller markedsfører, bør det være din prioritet å holde et øye med merkevarens image. Vår merkevareindeks forteller deg hvordan du kan forbedre viktige merkevareimage-attributter.

Hvorfor er det viktig å måle merkevarer?

Markedsundersøkelser som sammenligner merkevaren din med andre merker vil gi deg en benchmark. Merkevareanalyse bør brukes som et kompass for ansatte og ledelse for å styrke fokus og strategisk visjon.

Dette vil skille deg fra konkurrentene dine. En sterk merkevare hjelper forbrukerne å forstå en kompleks verden. Ved å danne meningsfulle relasjoner med favorittmerkene sine, blir kundene mindre prisfølsomme og mindre sannsynlige for å bytte.

Ved å bruke våre merkevareundersøkelsesverktøy vil du kunne:

  • Se om markedsføring er effektiv og øk ROI på markedsføringsutgifter.

  • Se om og hvorfor kundene dine er fornøyde med produktet eller tjenesten din.

  • Se hvilke områder av merkevaren som har den sterkeste oppfatningen.

  • Se om det er et gap mellom interne og ekstern oppfattelse.

  • Sett relevante mål og få mer fokuserte og engasjerte medarbeidere.

Historien bak Brandr Index

Dr. Larsen er en av verdens ledende merkevarespesialister og har ledet forskning for å designe en revolusjonerende dataanlyse og merkevare modell som har fått navnet Brandr Index.

Han innehar en PH.D i merkevare, i tillegg til lang erfaring og bakgrunn med markedsføring, business og psykologi.

I sine mange roller som bedriftseier, konsulent og undervisning ved universiteter har han lett etter modeller for å faktisk måle merkevarer for ledere og markedsførerer.

Utvikle og opprettholde sterke merkevarer er en viktig investering for bedrifter. Mangelen på tilgjengelig informasjon avkastning har vært problematisk og medført friksjon mellom markedsføring og finans i flere tiår. De gamle kjennskap/kunnskap-undersøkelsene var rett og slett ikke gode nok.

Dr. Larsen har tatt utfordringen og utviklet en modell for hvordan merkevaren best kan måles.

Brandr-indeksen er utformet for å gjøre rapportering om merkevareutvikling informativ, tydelig og visuell. Søken etter å identifisere hvilke faktorer som betyr mest når du måler merkevarestyrken har kommet etter  år med statistisk arbeid og akademisk forskning.

Nå etter 15 år med forskning og utvikling erBbrandr Index tilgjengelig i Norge. Brandr Index er allerede tilgjengelig på Island og Tyskland. Brandr-indeksen i bruk til merkevaresporing av hundrevis av selskaper i Europa, som beviser sin verdi, som et analytisk verktøy for å forstå merkevareytelse.

Omfanget er bredt – brandr-indeksen har målt merker som spenner fra noen av Europas største energiselskaper, til store banker og lokale forhandlere. Brandr-indeksen fungerer likt for alle merker. Det er en markedsundersøkelse for å som veileder deg i å implementere en markedsføring- og merkevarestrategi som gir resultater

Historien bak Brandr Index

Dr. Larsen er en av verdens ledende merkevarespesialister og har ledet forskning for å designe en revolusjonerende dataanlyse og merkevare modell som har fått navnet Brandr Index.

Han innehar en PH.D i merkevare, i tillegg til lang erfaring og bakgrunn med markedsføring, business og psykologi.

I sine mange roller som bedriftseier, konsulent og undervisning ved universiteter har han lett etter modeller for å faktisk måle merkevarer for ledere og markedsførerer.

Utvikle og opprettholde sterke merkevarer er en viktig investering for bedrifter. Mangelen på tilgjengelig informasjon avkastning har vært problematisk og medført friksjon mellom markedsføring og finans i flere tiår. De gamle kjennskap/kunnskap-undersøkelsene var rett og slett ikke gode nok.

Dr. Larsen har tatt utfordringen og utviklet en modell for hvordan merkevaren best kan måles.

Brandr-indeksen er utformet for å gjøre rapportering om merkevareutvikling informativ, tydelig og visuell. Søken etter å identifisere hvilke faktorer som betyr mest når du måler merkevarestyrken har kommet etter  år med statistisk arbeid og akademisk forskning.

Nå etter 15 år med forskning og utvikling erBbrandr Index tilgjengelig i Norge. Brandr Index er allerede tilgjengelig på Island og Tyskland. Brandr-indeksen i bruk til merkevaresporing av hundrevis av selskaper i Europa, som beviser sin verdi, som et analytisk verktøy for å forstå merkevareytelse.

Omfanget er bredt – brandr-indeksen har målt merker som spenner fra noen av Europas største energiselskaper, til store banker og lokale forhandlere. Brandr-indeksen fungerer likt for alle merker. Det er en markedsundersøkelse for å som veileder deg i å implementere en markedsføring- og merkevarestrategi som gir resultater.

Formelen

Brandr Index er basert på en formel som vekter gjennomsnittlig og unik metodikk. 
Den tar med i beregningen alle faktorer som vekter verdier som blir assosiert med de. Enkelt forklart kan formelen beskrives som følger: 

Wi er vekting av faktorer i formelene
Xi er gjennomsnitt av faktor i
P1 er vekting av gjennomsnittlig scores 
B er gjennomsnittlig score
P2 er gjennomsnittlig av score i indeksen. (1-p1)

 

Formelen

Brandr Index er basert på en formel som vekter gjennomsnittlig og unik metodikk. 
Den tar med i beregningen alle faktorer som vekter verdier som blir assosiert med de. Enkelt forklart kan formelen beskrives som følger: 

Wi er vekting av faktorer i formelene
Xi er gjennomsnitt av faktor i
P1 er vekting av gjennomsnittlig scores 
B er gjennomsnittlig score
P2 er gjennomsnittlig av score i indeksen. (1-p1)

LA OSS HJELPE DEG

Vil du bestille et møte eller stille et spørsmål om brandr Index? Fyll ut skjemaet og ta kontakt, vi hjelper deg gjerne.

brandr indeksen - kontakt

LA OSS HJELPE DEG

Vil du bestille et møte eller stille et spørsmål om brandr Index? Fyll ut skjemaet og ta kontakt, vi hjelper deg gjerne.

brandr indeksen - kontakt